top of page

BOTOX BEHANDELINGEN

Rimpels die verschijnen of versterkt worden door de gezichtsmimiek kunnen tijdelijk verzacht of geëlimineerd worden met injecteerbare botulinetoxine (botox). Met een aantal kleine prikjes kunnen gezichtsrimpels op het voorhoofd, in het fronsgebied en naast de ogen behandeld worden, waardoor je een rustiger uitstraling krijgt. Ook andere uiterlijke kenmerken die je als storend ervaart en die door overmatig aanspannen van spieren ontstaan kunnen eventueel met botox behandeld worden, zoals te forse kauwspieren of afgezakte mondhoeken.

Wat is botox?

Botulinetoxine heeft een werkingsduur van gemiddeld 3-4 maanden. Voor een optimaal resultaat is het zaak dat botox zorgvuldig wordt geïnjecteerd en jij als klant de nazorg-instructies goed opvolgt. De arts zal voorafgaand aan een behandeling alle aspecten zoals indicaties, reële verwachtingen, mogelijke bijwerkingen en de nazorg-instructies met u bespreken.

De cosmetische vorm van botox, is een injecteerbare stof die het aanspannen van spieren en de daarmee gepaard gaande rimpeling, tijdelijk vermindert of elimineert. Geinjecteerd botulinetoxine blokkeert namelijk de zenuwsignalen naar de spier. Zonder die signalen kan de spier niet aanspannen waardoor bijvoorbeeld fronslijnen, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes bij de ogen niet meer gevormd kunnen worden en de uitstraling van het gezicht rustiger wordt.

Hoe lang duurt het effect van botuline toxine?

Het duurt even voordat de signaal functie van de zenuwcellen weer hersteld is waardoor na ongeveer 3-4 maanden de spier weer tot samentrekken kan worden aangezet. Het effect van botuline-toxine is dus tijdelijk. Dit herstelproces neigt er soms toe trager te verlopen waardoor bjj herhaalde behandelingen het cosmetische effect langer aanhoudt .

 

Als het een toxine is levert een behandeling dan ook een ernstig risico op?

In de cosmetische geneeskunde worden relatief lage doseringen gebruikt omdat de spieren die vaak behandeld worden ook relatief klein zijn. De kans op botulisme-achtige klachten is bij cosmetische doseringen/behandelingen en oordeelkundig gebruik nihil.

 

Geven verschillende botuline toxine merken ook verschillende resultaten omdat ze elk op een andere manier werken?

Het antwoord hierop is vooralsnog; neen

Het ontbreekt aan solide wetenschappelijk bewijs dat veelgebruikte botuline toxine preparaten zoals Botox (Allergan), Azzalure (Galderma) of Bocouture (Merz) op basis van vermeende verschillende werkingsmechanismen ook andere resultaten geven. Het zuivere neurotoxine zit a.h.w. in een jasje van eiwitten en bij het ene merk is dat jasje wat dikker dan de andere. Echter ten tijde van injectie blijkt dat het neurotoxine zich grotendeels of geheel van die eiwitten heeft ontdaan en kan het zijn werk doen.

 

Zit er een verschil in de mate waarmee de verschillende botuline toxine preparaten zich verspreiden?

Het antwoord hierop is: neen

De actieradius van de botuline toxine preparaten is feitelijk dezelfde voor de verschillende preparaten als het gaat om het zuivere neurotoxine. Wel is de verspreiding afhankelijk van de injectietechniek (waar en hoeveel wordt geïnjecteerd), de dosis van zuiver neurotoxine dat wordt ingespoten en het aantal plekken, zogenaamde receptoren waaraan het neurotoxine zich aan de nabije zenuwcellen kan binden.

 

Kan het zijn dat bij een individu het ene merk botuline toxine wel en een ander merk niet (meer) werkt?

Het antwoord hierop is: dat lijkt soms mogelijk

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het lichaam onder omstandigheden antilichamen vormt tegen voornamelijk het eiwitjasje. Echter, en dat klinkt wat merkwaardig, betekent dat niet dat het aanwezig zijn van antilichamen automatisch betekent dat men geen reactie heeft op botuline toxine. Veel belangrijker is dat het toxine in voldoende mate dichtbij de zenuw-spier overgangen wordt gespoten.

 

Dus wat bepaalt dan uiteindelijk het objectieve resultaat?

De plaats van injectie en de dosis zuiver neurotoxine die geinjecteerd wordt (en uiteraard het naleven van de nazorg-instructies)

Hoewel aan de verschillende botuline toxine preparaten verschillende eigenschappen worden toegedicht ten opzichte van andere merken, ontbreekt daarvoor dikwijls het bewijs vanuit solide wetenschappelijke studies. Ook zijn die vermeende verschillen vaak zo klein dat uiteindelijk de injectietechniek en de ingespoten dosis de doorslag geven.

 

Wat is de taak van de behandelaar?

Optimaliseren van het cosmetische effect en minimaliseren van risico op ongewenste effecten.

Daarbij is de kunst om net genoeg botuline toxine te injecteren om het gewenste cosmetische effect te bewerkstelligen maar niet teveel om de kans op ongewenste effecten zoals eventuele complicaties of antilichaamvorming klein te houden.

 

Waartoe dienen de nazorg-instructies?

De nazorg-instructies worden gegeven om het effect van de behandeling te optimaliseren en de kans op ongewenste effecten te minimaliseren. Besef dat er meerdere gaatjes in de huid zijn geprikt en dat de geinjecteerde botox oplossing op de bedoelde plek moet blijven en tijd nodig heeft om in de spier opgenomen te worden.

  • Houdt het hoofd tot 4 uren na de botox behandeling zoveel mogelijk rechtop, dus niet gaan liggen of het hoofd lang voorovergebogen houden.

  • Onthoudt u zich op de dag van behandeling van zware lichamelijke inspanning of sport.

  • Op de dag van de behandeling niet de behandelde gebieden masseren , niet wrijven of anderszins manipuleren (bv geen make-up aanbrengen of verwijderen)

  • Op de dag van behandeling terughoudend zijn met alcoholische dranken en blootstelling aan direct zonlicht

  • 3 dagen geen sauna of solarium

 

Misschien staat de vraag die u heeft hier niet tussen - maak dan gerust een afspraak voor een gratis consult, dan zal de arts uw vraag beantwoorden en toelichten zodat u goed geïnformeerd een behandeling kan ondergaan.

bottom of page